Militärkulturhistoriska föreningen

Copyright © MKHF 2016

Senast uppdaterad 2018-08-16

Sidansvarig:

MKHF

Mauser K98

Som panzargrenadier är standardbeväpningen en Mauser K-98. Vi har ett par replikor från Denix som man kan få låna till att börja med. Man förväntas att ha skaffat sig ett eget vapen inom två års tid.


(Vissa befattningar, t. ex. MG-skytt, har annan beväpning.)

Patronväskor (2 st)

Vapen med tillhörande utrustning

Inom den här hobbyn så använder vi oss av så kallade blankfire-vapen dvs vapen som har ammunition utan någon projektil.


I större vapen som är monterade i fordon så har vi även simfire-teknik som går ut på att det är en elektroniskt antänd gasblandning som åstadkommer knallen.

Tillbaka Tillbaka