Militärkulturhistoriska föreningen

Copyright © MKHF 2016

Senast uppdaterad 2018-08-16

Sidansvarig:

MKHF

Föreningen

Vi har funnits sedan 2002 då några personer lämnade Stanford Mississippi Battery, en förening som återskapar slag mm från det amerikanska inbördeskriget, och bildade en militärhistorisk orden där andra världskriget var i fokus.

Några år senare ombildades ordern till en förening och fick namnet 2. Pansar Divisionen. Från början hade vi föreningslokaler i Vanneberga utanför Vinslöv  men sedan ett par år har vi vår lokal på Mölleröds gamla övningsområde.


Föreningen består av  personer som är allmänt historiskt intresserade och då speciellt av den tyske soldaten under andra världskriget. Vi försöker sätta oss in i hur levnadsförhållandena var då. Hur levde man i fält, vad hade man för personlig utrustning, vilken teknik fanns, vad åt man, hur fördrev man tiden, vad hade man för humor , vilken musik lyssnade man på o. s. v.


Genom att skaffa oss så mycket kunskap som möjligt vill vi försöka bidra till att det som hände då inte glöms bort. Varken det som var bra eller det som var dåligt.


När vi tar på oss autentiska uniformer och använda så historiskt korrekt utrustning som möjligt skapar vi en totalupplevelse av historien. Vi bidrar till att öka kunskapen hos allmänheten genom att delta i publika evenemang som t. ex. det årligen återkommande Möllerödsdagarna som vi var med och startade för över tio år sedan. Där annordnar vi stridsuppvisningar samt bygger upp ett läger där man kan besöka oss och få en känsla för hur det kunde se ut.


Genom åren har vi haft träffar med både inhemska och utländska föreningar där vi har levt oss in i historien. Vi har tillgång till delar av det gamla militära området mellan Finja och Hässleholm där det finns ett gammalt försvarssystem med skyttegravar som användes under kalla kriget och som vi hjälper till att bevara. Där har många slag utkämpats!


Som föreningens namn antyder så har vi valt att titta på en liten del av Wehrmacht, som var den reguljära tyska armén, d.v.s.  2:a pansardivisionen. Stommen i föreningen utgörs av pansar­grena­dierer och så har vi några pansarsoldater som bemannar StuGIII-replikan som vi har tillgång till.

Historisk förebild

2. Panzer Division inom Wehrmacht är vår förebild. Här är lite information om den.

2. Panzer Division bildades 1935. Dess första befälhavare var Heinz Guderian (upphovsman till Blitzkrieg). Från början var nästan all personal Österrikare.


 

Här är några snabbfakta om 2. Panzer Division:Hans Guderian i Ryssland 1941

Panser-Grenadierer ur 2. Panzer-Division

Rast för 2. Panzerdivision i juli 1943