Gradbeteckningar inom Wehrmacht

1943 - 1945

TillbakaTillbaka

Grad

Krage

Axel

Arm

Kamoflage

Offiziere

(Officerare)

Oberleutnant


(Löjtnant)

Leutnant


(Fänrik)

Hauptmann


(Kapten)

Major


(Major)

Oberstleutnant


(Överstelöjtnant)

Oberst


(Överste)

Oberpanzergrenadier


(Motsvarighet saknas)

Panzergrenadier


(Menig)

Gefreiter


(Kopral)

Obergefreiter

Mindre än 6 tjänsteår

(Furir)

Obergefreiter

Mer än 6 tjänsteår

(Överfurir)

Mannschaften

(Manskap och underbefäl)

Generalfeldmarschall


(General)

Generäle

(Generaler)

Generalmajor


(Generalmajor)

Generalleutnant


(Generallöjtnant)

General der Wehrmacht


(Motsvarighet saknas)

Generaloberst


(Motsvarighet saknas)

Unteroffiziere

(Underofficerare)

Unterofficer


(Motsvarighet saknas)

Unterfeldwebel


(Motsvarighet saknas)

Feldwebel


(Sergeant)

Oberfeldwebel


(Fanjunkare)

Hauptfeldwebel


(Motsvarighet saknas)

Det som visas här är det som är mest relevant för vår del. Det tyska systemet var rätt komplicerat och för den som vill veta mer rekommenderas boken "German Army Uniforms and Insignia 1933 - 1945" av Brian L. Davis

Inom parentes anges den svenska motsvarigheten vid samma tid.