Militärkulturhistoriska föreningen

Copyright © MKHF 2016

Senast uppdaterad 2018-08-16

Sidansvarig:

MKHF

Vi gör historien levande!

Vi är en förening av historieintresserade personer som har ett stort intresse för hur framför allt den tyske pansarsoldaten hade det under 2:a världskriget.


Vi har träffar där vi bland annat lär oss hur man förflyttade sig i terräng, hjälper varandra med utrustningen och genomför olika byggprojekt.


Ett årligen återkommande event som vi deltar i är Möllerödsdagarna som går av stapeln sista helgen i augusti. Där arrangerar vi stridsuppvisning från andra världskriget samt visar upp vår utrustning för allmänheten.

Militärkulturhistoriska föreningen 2:a Pansar Divisionen är en politiskt obunden förening!


Vårt syfte är att ha roligt tillsammans samtidigt som vi håller historien levande så att detta fruktansvärda krig och de brott som begicks ALDRIG glöms bort. Det är mycket viktigt att inse att förklara och efterforska inte är att ursäkta, och att förstå inte är att förlåta.  Att medvetet undvika att studera historien i sin helhet är inget mindre än ett justitiemord på sanningen.


Eftersom det av en del kan upplevas som provocerande att vi återgestaltar tyska soldater så vill vi än en gång göra klart att vi är en opolitisk förening. Det enda intresse av politik vi har inom föreningens verksamhet är hur dåvarande politik påverkade den tyske frontsoldaten. I övrigt diskuterar vi inte politik! Den som vill uttrycka sina politiska åsikter får vända sig någon annan stans. Vi stöder helt FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.


Skulle det finnas några "otillåtna" symboler (hakkors eller ss-runor) på bilder på denna hemsida så är de där enbart för att visa hur det såg ut. Vi vill att det ska vara så realistiskt som möjligt och inte ägna oss åt historieförfalskning.

Aktuellt 2018

Mars

24

Utbildning i pyroteknik/filmeffekter

Vi kommer att delta på en utbildningsdag i hur pyroteknik i filmer fungerar och hur man förhåller sig till det.

Maj

5-6

Danmark ockupperas!

Vi kommer att vara med på Andelsbyn Nyvang utanför Holbäck i Danmark för att hjälpa till att levandegöra historien.